Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser. Naturfonden er en uafhængig, privat, non-profit fond. Fonden arbejder i hele landet og forfølger sit formål ved at opkøbe jord, hvor naturen bliver genoprettet, plejet og sikret for eftertiden.

Hvorfor dansk natur?

I Danmark har vi mange smukke og unikke naturområder. Fra de stormombruste kyster over eventyrlige, urørte skove til bølgende blomsterenge. Men mange af de vilde dyr og planter, som tidligere var almindelige her, er i dag truet, fordi deres levesteder forsvinder. Det er vores opgave at passe på naturen. Nu og i al fremtid.

100% til naturen

Når vi støtter Den Danske Naturfond er vi med til at sikre naturen, hvor den findes og er truet, og genoprette den, hvor den før har været. Bidraget går ubeskåret til opkøb af værdifuld, unik, vild dansk natur, hvor der er brug for beskyttelse, naturgenopretning eller -pleje.

Du kan læse mere på naturfonden.dk